Hem

Norrsidans

Innovation AB

 

IoT LÖSNING

FÖR SMART SOPHÄMTNING

 

 LÖNSAMHET & HÅLLBARHET #SMART CITY

Tömning av allmänna sopkärl görs idag enligt ett tidsschema. Sopbilen körs exempelvis ut varje dag och kontrollerar fyllnadsgraden i alla papperskorgar i kommunens olika områden. Ibland kan vissa sopkärl vara överfulla med skräp spritt kring platsen medan andra är tomma. Eftersom man endast tömmer de kärl som är fyllda till över 50% innebär det att ungefär halva arbetstiden för renhållningsarbetet går åt till att endast inspektera mängden skräp.

 

Med hjälp av uppkopplade sensorenheter i alla papperskorgar kan sensorerna meddela när det är fullt. Det betyder i praktiken att man slipper köra ut till en tom papperskorg. Optimeringen kan medföra upp till en halvering av de resurser som krävs av kommunerna idag.

Delegering & Feedback

Super Effektiv Avfallsinsamling


KPI/Data Drivna Beslut

Norrsidans

Innovation AB

 

 

Copyright © All Rights Reserved

 

Kontaktinfo

076 026 44 86

      Forumsvägen 14 plan 5,

      131 53 Nacka